Dalmacija Split

zemlja na ttts-u

Banovina uzvraća udarac: splitski liječnik kojemu Grad Split mora isplatiti 150 milijuna kuna na Upravnom sudu izgubio tri spora

zemlja na ttts-u

Godina je 2019., a 3748 stanovnika Žrnovnice i Korešnice, 1116 žitelja Srinjina, te još 2920 stanovnika dijelova Kopilice, Kamena, Šina, Mejaša, Neslanovca, Duilova, Pazdigrada, Zvončaca i Žnjana još uvijek čeka da se njihovi domovi i poslovni objekti spoje na kanalizacijski sustav.

Također, ni gotovo šest godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju nismo ispunili obveze iz poglavlja 27. pretpristupnog ugovora po kojem bi se, radi zaštite okoliša, fekalne otpadne vode s područja Splita, Solina, Klisa, Dugopolja i Podstrane u potpunosti preusmjerile na uređaj za pročišćivanje otpadnih voda (UPOV) na lokaciji Stupe pokraj TTTS-a, koji će se realizacijom projekta dograditi na drugi stupanj pročišćavanja - biološko pročišćavanje.

To će se ostvariti kroz projekt "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin", vrijedan 1,84 milijarde kuna, koji će s gotovo 70 posto financirati Europska unija, a mora biti dovršen za četiri godine. No, dok se radovi ne zahuktaju, fekalije iz središta i južnog dijela Splita, koje prolaze samo mehaničko pročišćavanje kroz grube i fine rešetke, pjeskolov i mastolov, i dalje će se ispuštati u more, na lokaciju u podmorju Bračkog kanala, udaljenu 1300 metara od Katalinića briga.

Izgradnjom spomenutog odvodnog sustava, odnosno polaganjem cjevovoda radi prebacivanja obalnih voda s Katalinićeva briga na lokaciju Stupe, dobit će se novi dužobalni nasip. To će biti osnova da se u budućnosti uredi pješački lungomare od Duilova do Stobreča.

Možemo reći da je u tom smjeru napravljen mali korak naprijed, jer su na Upravnom sudu nedavno donesene tri nepravomoćne presude kojim su odbijene tužbe dr. Nebojše Kneževića i drugih tužitelja, koji na sudu ističu da su upisani kao vlasnici zemljišta preko kojih na TTTS-u trebaju proći cjevovodi, a kojima pokušavaju poništiti akte koje nadležne službe donesu s ciljem realizacije projekta.

Riječ je o umirovljenom liječniku, njegovoj supruzi Alenki, te ostalim tužiteljima koji su nedavno pravomoćno dobili spor protiv Banovine, koji je s kamatama "težak" oko 150 milijuna kuna, te svojom naplatom može ugroziti normalno funkcioniranje drugoga grada u državi.

Upravni sud je u procesu vezanom uz kanalizacijski i vodoopskrbni sustav donio prvostupanjsku presudu kojom odbija poništiti lokacijsku dozvolu iz 2014. godine za odvodnu mrežu za dio Žrnovnice i vodovodnog podsustava Žrnovnica-Korešnica. Dr. Knežević i ostali tužitelji tvrdili su da planirana izgradnja nije usklađena sa županijskim i gradskim prostornim planom, pa ni s Generalnim urbanističkim planom. No, sud se nije složio s takvim navodima i odbio je tužbu.

Po tužbi dr. Kneževića i ostalih također je nepravomoćno odbijen njihov zahtjev da se poništi građevinska dozvola za izgradnju kanalizacijskog sustava za Stobreč, Kamen i Žrnovnicu. Tužitelji su tu isticali da s Gradom vode spor oko vlasničkih prava na česticama u sklopu obuhvata (koji je nedavno okončan), te su tvrdili da građevinska dozvola nije usklađena s lokacijskom. Upravni sud je u prvostupanjskom postupku utvrdio da je "građevinska dozvola zakonita" i da je "izdana u skladu sa zakonskim propisima".

Iste osobe podnijele su i tužbu radi poništenja lokacijske dozvole za spoj sustava odvodnje južnog slijeva na UPOV Stupe s dogradnjom podmorskog ispusta Stobreč s elektroenergetskom infrastrukturom. Taj zahvat odnosi se na precrpljivanje otpadnih voda iz središnjeg i južnog dijela Splita prema pročišćivaču na Stupama.

Sud je nepravomoćno ustanovio da je i ta "lokacijska dozvola izdana u skladu sa zakonima", te je tužbeni zahtjev dr. Kneževića i drugih odbijen. Postupci se nastavljaju na Visokom upravnom sudu.

HALO, DOKTORE?

Pitali smo dr. Kneževića može li se očekivati da će 'popustiti' sa žalbama i tužbama na Upravnom sudu, s obzirom na to da u rukama ima pravomoćnu presudu Općinskog suda na 150 milijuna kuna, koji iznos njemu i ostalim tužiteljima Grad Split mora isplatiti jer je njihove čestice proglasio nerazvrstanim cestama.

- Za sada nemam što reći na ovu temu - istaknuo je naš sugovornik. I.Ma.

Ročište za četvrti proces tek slijedi

Na Upravnom sudu u tijeku je spor u kojem isti tužitelji traže poništenje pravomoćne lokacijske dozvole iz rujna 2016. godine za vodno-komunalnu infrastrukturu aglomeracije Split-Solin, sustav odvodnje istočnog dijela Splita, te sustav odvodnje i vodoopskrbe dijela Solina, a temeljem koje je izdana građevinska dozvola (koju navodimo u glavnom tekstu). Ročište je zakazano u lipnju.

 

Naslovnica Split